ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มข. 56


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
*********
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทย์
รับผู้จบ ม.6 หรือ ป.วช.
สมัครพร้อมโควต้า มข./และรับตรงโดยหลักสูตรฯ
เรียน 4 ปี จบแล้วได้วุฒิ ปริญญาตรี
ประกอบอาชีพ ส่วนตัว หรือ ตามหน่วยงานรัฐ/เอกชน
(ตามโรงพยาบาลต่างๆ : เวชนิทัศน์)

ดูรายละเอียด / -รายละเอียดการสอบวิชาเฉพาะ

รายละเอียดการทดสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ในการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2556
*********
1. รหัส และชื่อวิชาสอบ (วิชาเฉพาะ) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก
20 พื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
21 พื้นฐานทางด้านศิลปะ
22 วาดเส้นทางการแพทย์
23 สีน้ำทางการแพทย์
2. รายละเอียดการทดสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด
2.1 วิชาที่สอบ
1. พื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
2. พื้นฐานทางด้านศิลปะ
3. วาดเส้นทางการแพทย์
4. สีน้ำทางการแพทย์
2.2 วัน เวลา และสถานที่สอบ
วิชาสอบลำดับที่ 1-2 สอบวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-13.00 น.
วิชาสอบลำดับที่ 3-4 สอบวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น.
2.3  หลักฐานที่ใช้ในการสอบ
1. บัตรประจำตัวผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. บัตรประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี)
2.4 อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบ
ผู้สอบวิชาวาดเส้นทางการแพทย์ และสีน้ำทางการแพทย์ ต้องเตรียมอุปกรณ์วาดภาพ อุปกรณ์ระบายสี กระดานรองเขียน กระดาษเปล่ามาเอง (ไม่อนุญาตให้นำสีสเปรย์หรืออุปกรณ์ที่ส่งเสียงดังและกลิ่นเข้าห้องสอบ)
2.5 การแต่งกาย
ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2.6 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ได้ที่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-363162 หรือ คุณฐิติพร  นาใต้ โทรศัพท์ 087-2268123

3. ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ
วันสอบ
เวลา
รหัส
วิชาสอบ
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555
08.30-12.00 น.
20
พื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
13.00-16.00 น.
21
พื้นฐานทางด้านศิลปะ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
08.30-12.00 น.
22
วาดเส้นทางการแพทย์
13.00-16.00 น.
23
สีน้ำทางการแพทย์

หมายเหตุ         โปรดตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการสอบ และสถานที่สอบได้ที่ ....
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ 043-363162 หรือ
คุณฐิติพร  นาใต้ โทรศัพท์ 087-2268123

4. การทดสอบสมรรถนะความเหมาะสมในวิชาชีพ
คณะ/สาขาวิชา
ทดสอบสมรรถนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพยศาสตร์
ผู้สอบที่บกพร่องทางโสตประสาท จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพBlogger Comment
Facebook Comment

  1. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2555 15:06

    อยากรู้ว่าจะต้องสอบ คณะแพทย์ก่อนมั๊ย หรือเลือกสอบสาขาเลยค่ะ

    ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...