ประชาสัมพันธ์

รับข่าวสารง่ายๆ กับ LINE Official

เพิ่มเพื่อน

รับตรง ประเภทโควตา ม.สุรนารี ประจำปีการศึกษา 2556รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร
ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
ประเภทโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทโควตานักกีฬา
ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
ประเภทโควตา สอวน.
แบบคำขอทุนนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ประเภทโควตาผู้พิการ
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ประเภทโควตาพิการ (จำนวนรับเข้า ประเภทความพิการ )
ประกาศกระทรวง ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552


ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (นักเรียนคลิกเลือกภาคตามโรงเรียนที่อยู่)
บันทึกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ชำระเงินค่าสมัครผ่านสถาบันการเงิน)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ

พิมพ์ใบสมัคร (แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่ต้องให้โรงเรียนรวบรวม)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ

ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินจ่ายเงินผ่านสถาบันการเงิน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

บทความที่น่าสนใจ

Facebook

บทความ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/ฝ่ายบรรณาธิการ

Endmo6team@gmail.com