ประชาสัมพันธ์

รับข่าวสารง่ายๆ กับ LINE Official

เพิ่มเพื่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2555
           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ดอนบม)  ประเภททั่วไป
 วิธีการสมัคร          สมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน  2555                  สมัครได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
           สมัครทางไปรษณีย์ ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 30  มีนาคม  2555                 ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
           และสามารถ   สมัครเรียนออนไลน์    ทางเว็บไซต์ได้

       ++ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษา++
                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126 - 41132 , 0-4281-3060 

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

บทความที่น่าสนใจ

Facebook

บทความ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/ฝ่ายบรรณาธิการ

Endmo6team@gmail.com