ประชาสัมพันธ์
loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2555
           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ดอนบม)  ประเภททั่วไป
 วิธีการสมัคร          สมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน  2555                  สมัครได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
           สมัครทางไปรษณีย์ ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 30  มีนาคม  2555                 ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
           และสามารถ   สมัครเรียนออนไลน์    ทางเว็บไซต์ได้

       ++ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษา++
                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126 - 41132 , 0-4281-3060 

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...