ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2555


ลำดับที่หัวข้อข่าววันที่ประกาศ
1 สมัครรอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - วันที่ 4 มีนาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.dusit.ac.th 29 ธ.ค. 54
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบคัดเลือก (โควต้า) ตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2554 - 15 มกราคม 2555 สมัคร Online www.dusit.ac.th 29 ธ.ค. 54
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 นี้ 18 ธ.ค. 54ที่มา  http://www.unigang.com/Article/9543
http://entrance.dusit.ac.th/pages/index.php?mod=news&cat_id=1#

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...