ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง กสพท 2555
 

 ** โปรดสนใจพิเศษ **
  
2.เรื่อง การสอบวิชาการ 7 วิชา
      ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ผู้สมัครสอบกสพท.ปีการศึกษา 2555 ทุกคน ต้องสมัครสอบและเข้าสอบวิชาการ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. ขอให้ติดตามประกาศของ สทศ.
ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี่
      ติดตามรายละเอียดและประกาศอื่นๆ ของ สทศ. ได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. คลิกที่นี่
 (16 ส.ค. 2554)
 
1.ผู้สมัครที่ส่งเอกสารโดยไม่ได้ Print ใบปะหน้าซอง และ/หรือ
 ไม่ได้ทำเครื่องหมายระบุเอกสารในซอง และ/หรือ ไม่ได้เซ็นชื่อกำกับ
 ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารชุดเดิมทั้งหมดมาใหม่อีกครั้ง โดย Print ใบปะหน้าซองมาด้วย
 (6 ส.ค. 2554)
* หากเอกสารที่ส่งมาแล้วเป็นตัวจริง ให้เข้าระบบเพื่ออัพโหลดใหม่ที่ คำถามที่ถามบ่อย ข้อ 7 ได้*

  สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขอันดับสถาบันที่เลือก คลิกที่นี่ ( 8 ส.ค. 2554 )

  แบบฟอร์ม กสพท.03 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวกรณีส่งเอกสารไปแล้ว ( 4 ส.ค. 2554 )

  เปิดรับสมัครสอบกสพท.ปีการศึกษา2555 ( 1 ส.ค. 2554 )

 คะแนนสูงสุดต่ำสุดของการสอบ กสพท.ปีการศึกษา2554 ( 28 ก.ค. 2554 )

 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( 21 ก.ค. 2554 )

 แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา สามารถ Download ได้ที่นี่ ( 21 ก.ค. 2554 )
(*** สามารถใช้ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่ออกให้จากโรงเรียนได้ ***)

 ประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1 - หลักเกณฑ์การรับสมัครสอบฯ ปีการศึกษา 2555 ( 13 ก.ค. 2554 )
** ขอแนะนำให้ใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร **

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...