ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง เภสัชศาสตร์ มข. กลุ่ม 2

รับสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2554 (กลุ่มที่ 2)

รับสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2554 (กลุ่มที่ 2)
* สอบ 6 รายวิชาดังนี้  สามัญ1(ภาษาไทย+สังคม),คณิตศาสตร์,อังกฤษ,เคมี,ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา
Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...