ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 Update

การรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์ เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์    10 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553
การรับนักศึกษาโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (สำหรับวุฒิ ม.6)   17 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2553  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.admission.kmutnb.ac.th/

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...