ประชาสัมพันธ์
loading...

น่าเสียดายหลักสูตร ป.บัณฑิต

เลิกรับรองแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน กล่าวถึงกรณีที่คุรุสภายกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ครู หรือ ป.บัณฑิตว่า ตนรู้สึกเสียดายเพราะเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวควรมีอยู่ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้คนเก่งและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาเป็นครู เพราะลำพังเด็กที่จบครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์โดยตรง ตนเห็นว่าถึงแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน แต่ความรู้เฉพาะทางคงสู้เด็กที่จบสาขาวิชานั้น ๆ โดยตรงไม่ได้ โดยเฉพาะในสาขาวิชาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของประเทศ
   
ดร.วิพรรธ์ กล่าวต่อไปว่า การใช้หลักสูตร 4+1  ตนเห็นว่าดีแล้ว โดยรับผู้ที่จบเฉพาะทางมาเรียนวิชาครูเพิ่มอีก 1 ปี เพราะการจะเป็นครูที่ดีต้องมีแก่นความรู้ที่เข้มแข็งก่อน แต่หากคุรุสภาเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรป.บัณฑิตของสถาบันใดเป็น ปัญหาก็ควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขที่วิธีการจัดการเรียนการสอน ไม่ใช่ยกเลิกการรับรองทั้งหมด เพราะเรายังต้องการดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครู ไม่เช่นนั้นเราก็จะสู้ชาติอื่น ๆ ไม่ได้
   
“ผมเห็นว่าเราควรแก้ปัญหาในจุดที่เป็นปัญหา เหมือนเราทำร้านอาหาร หากแม่ครัวทำอาหารไม่อร่อย เราก็แก้ไขที่แม่ครัว ไม่ใช่ปิดร้านไปเลย ซึ่งการเป็นครูไม่ได้เหมือนคนเป็นหมอที่ฉีดยาให้คนไข้ตายได้” อธิการบดีม.เอเชียน กล่าว
   
ต่อข้อถามถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) ทางการศึกษาของภูมิภาค ดร.วิพรรธ์ กล่าวว่า นักการเมืองก็ต้องพูดไป แต่คงยังไม่ได้คิดในรายละเอียด เช่น เรามีสถาบันการศึกษานานาชาติจำนวนเท่าใด มาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของโลกหรือไม่ หลักสูตรเป็นอย่างไร และที่สำคัญเรามีครูเพียงพอหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามตนก็พร้อมสนับสนุนการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูอาจารย์ของไทยซึ่งส่วนใหญ่ยังมี ทักษะไม่เพียงพอ โดยทางมหาวิทยาลัยเอเชียนมีศักยภาพสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้ ทั้งนี้ตนเห็นว่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่ครูอาจารย์เป็นเรื่องเร่ง ด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความสำคัญก่อนที่เราจะเข้าร่วมประชาคมอา เซียนในปี 2558.

ข่าว  เดลินิวส์
ภาพ  lookatgame.com

Blogger Comment
Facebook Comment

  1. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2556 15:45

    สรุบแล้วจะมี ป.บัณฑิต หรือไม่ แต่มีมันคงจะดีกว่านะคะ

    ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...