ประชาสัมพันธ์
loading...

ทุน เรียนฟรี

ทุนเรียนฟรี
Source - โลกวันนี้วันสุข (Th)
Friday, September 17, 2010  07:50

1.ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต          มูลนิธิดำรงชัยธรรมมอบทุนโครงการ "ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 13/2554 เรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 34 ทุน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี และมีความสามารถ กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 อายุไม่เกิน 18 ปี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า3.00 หรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 21 ปี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          ขอใบสมัครด้วยตัวเองที่สถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือที่จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.0-2669-9614-7,0-2669-9711-3 www.damrongchaitham.com
        
          2.ทุนปริญญาตรี พสวท.
          โครงการ พสวท. ให้ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 ทุน
          คุณสมบัติผู้ขอทุน กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เขตการศึกษา1 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ)และเขตการศึกษา 5 (ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรีสุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
          เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา และมีคะแนนรวมทุกวิชาชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
          ขอใบสมัครได้จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3427-1315 หรือดูรายละเอียดพร้อมพิมพ์ใบสมัครที่www.sc.su.ac.th
       Kla : ของ ม.เกษตรศาสตร์ก็มีนะครับ  http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2009-09-02-10-03-16/332------2554

ที่มา  unigang.com

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...