ประชาสัมพันธ์
loading...

ระเบียบการรับตรง ม.นเรศวร 2554


การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ประจำปีการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2554 ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นดังต่อไปนี้
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน
4. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
5. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
7. โครงการสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. โครงการสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
รายละเอียดทั้งหมด   http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/2554/spc54.html

......................


  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด คือ จังหวัดกาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดพะเยา
รับสมัครผ่านโรงเรียน ที่ศึกษาอยู่
ม.6 ปัจจุบัน และ กศน และ
โดย โควตาชุดนี้ มีทั้ง ทันตแพทย์ เภสัช แพทย์ชนบท พยาบาล เป็นต้น
ใช้คะแนน GAT-PAT และจะต้องเป็นคะแนนที่ดีที่สุดจากการสอบในครั้ง
เดือน กรกฎาคม หรือ ตุลาคม 2553 เท่านั้น
รายละเอียดทั้งหมด

ที่มา  unigang.com

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 10:41

  bigbang สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 10:43

  zani and the missing piece friting ka hahahaha :D

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 10:45

  กีฬาสีปีนี้มีแต่คนทะเลาะกัน : นะจ๊ะจะบอกให้

  ตอบลบ
 4. อยากเรียนที่นี้จังค่ะ

  ตอบลบ
 5. จากสมชาย28 กรกฎาคม 2554 10:49

  จีจี้น่ารักอ่ะขอเบอร์ได้ป่ะ

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...