ประชาสัมพันธ์
loading...

ข่าวดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาคพิเศษ


คณะที่เปิดรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี
ระบบภาคพิเศษและนานาชาติ  ปีการศึกษา  2553
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บลิ้งค์ > คณะต่าง ๆ ในม.ช.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรนานาชาติ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   ภาคพิเศษ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่งกล  ภาคพิเศษ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาคพิเศษ
 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
 คณะบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ  ประเภทวิทย์
 คณะบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ  ประเภทศิลป์
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  ภาคพิเศษ
 คณะนิติศาสตร์  ภาคพิเศษ
 วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตรนานาชาติ
 วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคพิเศษ


Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...