ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง แม่โจ้ – วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 2553

รับตรง แม่โจ้ – วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 2553

ลายหลักสูตร ทั้ง ม.6 ปวส.

รายชื่อสาขาที่เปิดรับสมัครโควตา หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง(รับเฉพาะ ปวส. หรือเทียบเท่า)
รหัสสาขา
ชื่อสาขา
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
081140
2.25
081110
2.25
หมายเหตุ กรุณาคลิกที่ชื่อสาขาเพื่อดูข้อมูลการสมัครของแต่ละสาขาวิชา
รายชื่อสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตร 2 ปี (ภาคสมทบ)
รหัสสาขา
ชื่อสาขา
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
082070
2.00
หมายเหตุ กรุณาคลิกที่ชื่อสาขาเพื่อดูข้อมูลการสมัครของแต่ละสาขาวิชา
- หนังสือขอรับโควตา ปี 2553 สำหรับสถานศึกษา คลิกดาวน์โหลดหนังสือโควตา ปี 2553 …ที่มา http://quota.eduzones.com/2009/12/02/รับตรง-แม่โจ้-วิทยาเขตเ/

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...