ประชาสัมพันธ์
loading...

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)


 
1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการรีสอร์ทและสปา
3. สาขาวิชาการจัดการการประชุมและงานมหกรรม
4. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
5. สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (รับเฉพาะปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เท่านั้น)
 
กำหนดการวันเวลาสถานที่
ขายใบสมัคร/ รับสมัครบัดนี้ – 3 มกราคม 255308.30 – 17.00 น.ห้อง 202
สอบคัดเลือก5 มกราคม 255309.00 – 16.00 น.ดูบอร์ดประกาศห้องสอบ
ประกาศผล7 มกราคม 255315.00 น.บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1
รายงานตัว/ ลงทะเบียน8 มกราคม 255309.00 – 15.00 น.ห้อง 208
ประชุมนักศึกษาใหม่18 มกราคม 255308.00 น.ห้องศรีนครินทร์
ปฐมนิเทศ19 – 20 มกราคม 255308.00 น.-
เปิดเรียน25 มกราคม 255309.00 น.วิทยาลัยดุสิตธานี
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา6 กุมภาพันธ์ 255308.30 – 12.00 น.ห้องศรีนครินทร์
 
หมายเหตุ : นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าประชุมและร่วมฟังการปฐมนิเทศนักศึกษาตามวันที่กำหนด
 
ติดต่อสอบถาม : 0-2361-7805, 0-2361-7811-3
โทรสาร : 0-2361-7806
ที่มา  http://quota.eduzones.com/2009/12/19/วิทยาลัยดุสิตธานี-เปิดร/

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...