ประชาสัมพันธ์
loading...

ประกาศ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ภาค 2/52ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 2 ปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2552
1.2 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25 กันยายน ถึง 2 พฤษจิกายน 2552
.....
.....
3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
3.1. สมัครผ่านอินเตอร์เนต ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 2 พฤษจิกายน 2552 ได้ที่ http://www.iregis.ru.ac.th/
3.2 สมัครทางไปรษณีย์ 7 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2552 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ru.ac.th/newregis_2-52.html

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...