วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์
loading...

"ฟุตบอล คณะวิทย์ มข." ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสอนฟุตบอลให้น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์


เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 60 เวลา 16.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ซึ่งมีนักเรียนนับ 30 คนเข้าร่วมในกิจจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานครั้งนี้ อยู่ในโครงการ "ค่ายฟุตบอลอาสา จำปาร่วมใจ ครั้งที่ 1" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น



มติ ส.ค.ศ.ท. ขอเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เหตุร้อนค่าไฟพุ่ง-ไม่มีที่ฝึกสอน


มติที่ประชุม ส.ค.ศ.ท. ขอเปิด-ปิดภาคเรียนเวลาเดิม เนื่องจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบทำให้ไม่มีโรงเรียนให้ครูฝึกประสบการณ์สอน อีกทั้งทำให้ค่าน้ำ-ค่าไฟพุ่ง เตรียมเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย-รมว.ศธ.พิจา
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ส.ค.ศ.ท.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่าการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ไม่สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต นักศึกษาครู โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน ทำให้ไม่มีสถานศึกษาให้ผู้เรียนครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่มีครูพี่เลี้ยงช่วยฝึกประสบการณ์การสอนให้
นอกจากนี้ เดือนเมษายน ที่เดิมเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ ก็เป็นฤดูร้อนและเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เมื่อเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปช่วยครอบครัวทำงานเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ อีกทั้งอากาศยังร้อนจัดทำให้สิ้นเปลืองค่าสาธารณูปโภค มีการใช้น้ำ-ไฟในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นภาระทั้งตัวผู้เรียน สถาบันการศึกษาและงบประมาณแผ่นดิน
ทั้งนี้ ส.ค.ศ.ท.จะนำมตินี้เสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป" รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ กล่าว

ที่มา : เดลินิวส์ , voicetv

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)


การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)                   จำนวนรับ  30  คน
   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)                 จำนวนรับ  40  คน
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)              จำนวนรับ  30  คน
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)   จำนวนรับ  30  คน

arrow2L3รายละเอียด clickhere 
arrow2L3สมัครออนไลน์  (เปิดรับสมัครรอบสอง วันที่ - 26 พ.ค. 60) clickhere
arrow2L3คำถามที่พบบ่อย
arrow2L3สอบถามข้อมูล: E-mail : fengnrsw@ku.ac.th
                                โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7014 (ในวันและเวลาราชการ)



ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมกับ RMIT ออสเตรเลีย จัดอบรมการเตรียมงานวิจัย ฟรี!


กรุงเทพฯ  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมพิเศษ การเตรียมความพร้อม ในการทำงานวิจัย ให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้การฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ Denise Cuthbert คณบดีจาก School of Graduate Research มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย ใน วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณสุจินดา สุกใส ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (CILL) คณะศิลปศาสตร์ สจล. ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ โทร 080-2397794 และ 02-329800 ต่อ 7356 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 เว็บไซต์ http://cill.kmitl.ac.th หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/CILL.LA.KMITL/

เยาวชนอาเซียนศึกษาดูงาน สามพรานโมเดล


เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นำเจ้าหน้าที่และคณะเยาวชนอาเซียนที่เข้าร่วมอบรมโปรแกรม "Organic Vegetable" Production and Marketing เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
loading...

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/carousel/#c0084d

Facebook

นิยม

บทความ

loading...