ๅๅ
ประชาสัมพันธ์

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดการประชุมโต๊ะกลมพันธมิตรธุรกิจ มุ่งผลักดันบัณฑิตสู่ตลาดงานระดับสากลกรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ จัดการประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ “การผลักดันบัณฑิตสู่ตลาดงานระดับโลกและประโยชน์ต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากแสตมฟอร์ด” โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษคือ เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งบัณฑิตทุกคนต้องประสบเมื่อก้าวสู่โลกของวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่อการแข่งขันในตลาดงานระดับสากล

มร. กิลลส์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย รับหน้าที่กล่าวเปิดงานและเปิดประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายทั้งสำหรับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้ว่าจ้าง โดยกล่าวว่า “เราต้องการให้นักศึกษาของเราได้ทำงานที่เหมาะสมหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยเพียง 20% ที่สามารถเข้าถึงหน่วยงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างภาคการศึกษากับภาคธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และนับว่านักศึกษาของแสตมฟอร์ดมีโอกาสที่ดีที่มีเครือข่ายเข้าถึงกลุ่มผู้นำทางธุรกิจ และสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสู่การทำงานระดับมืออาชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย”

เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “นักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอบรมของบริษัทผู้ว่าจ้าง ทว่า ความสำเร็จที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กับการที่มหาวิทยาลัยได้มอบทักษะในการปฏิบัติงานจริงแก่ผู้เรียนก่อนแล้ว อาทิ การทำงานเป็นหมู่คณะ ทักษะการสื่อสาร การเป็นที่เชื่อถือได้ และการรู้จักแก้ไขปัญหา เนื่องจากการทำงานจริงมักจะแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การสร้างพันธมิตรระหว่างแสตมฟอร์ดและบริษัทชั้นนำจากภาคธุรกิจจะให้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งแก่บัณฑิตของแสตมฟอร์ดและบริษัทที่ว่าจ้างบัณฑิตเหล่านั้นเข้าทำงาน”

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ของการประชุมโต๊ะกลม เป็นตัวแทนนำเสนอมุมมองของภาคธุรกิจธนาคาร กล่าวว่า “เรามีแนวโน้มที่จะว่าจ้างบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่เราเชื่อถือ เนื่องจากธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างนักศึกษาและผู้ว่าจ้าง เพราะเราต้องการให้พนักงานทำงานกับเราและพัฒนาความสามารถให้ต่อเนื่องในระยะยาว การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงถือเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้เรามีโอกาสได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษา โดยแสตมฟอร์ดถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่เข้มแข็งกับภาคธุรกิจผ่านการประชุมโต๊ะกลม เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาสู่โลกภายนอกและภาคธุรกิจทั้งหมด”

ภายในการประชุมครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเล่าถึงความกังวลและความท้าทายของตนเอง โดยมีบัณฑิตจบใหม่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จในการได้เข้าทำงานในตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝัน เพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมของนักศึกษารุ่นน้องก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลอรีเอทสากล มีนักศึกษาในเครือกว่า 80 ประเทศ การประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการสร้างความบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดงาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 02-769-4000 โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.stamford.edu และhttps://www.facebook.com/stamfordthailand

มร.กิลลส์ มาเฮ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ขวา) 

ศาสตราจารย์ เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน นายกสภามหาวิทยาลัย (กลาง) 

และ นายปิติ สิทธิอํานวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) (ซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกันในงานสัมมนา 

ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ

“การประชุมโต๊ะกลมพันธมิตรธุรกิจ”

นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ หญิงแย้-นนทพร ธีระวัฒนสุข คว้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ หญิงแย้-นนทพร ธีระวัฒนสุข
คว้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด


เพราะเหตุใดจึงตัดสินใจเลือกศึกษาที่แสตมฟอร์ด 
แย้ตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ เพราะว่าเคยมีโอกาสมาถ่ายซีรี่ย์ เรื่อง สถานีบานฉ่ำ รู้สึกประทับใจในบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นกำลังมองหามหาวิทยาลัยใกล้บ้านด้วยค่ะ แย้เป็นคนทำงานเยอะ ไม่ค่อยมีเวลา พอเห็นหลักสูตร 
Weekend Program ของแสตมฟอร์ด ซึ่งเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ ทำให้แย้สนใจเข้าเรียนที่นี่ค่ะ
ทำไมจึงเลือกเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แย้เรียนจบคณะอักษรศาสตร์ ไม่มีทักษะทางด้านการบริหารเลย แย้จึงอยากได้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพิ่ม เพราะแย้คิดว่าการบริหารการจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจหรือสร้างรายได้ที่มากขึ้นค่ะ 
คาดหวังอะไรหลังสำเร็จการศึกษา 
ตอนนี้พอใจมากค่ะ ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา แย้สามารถเรียนจบปริญญาโทในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งยังได้พัฒนาทักษะด้านภาษามากขึ้น จากเมื่อก่อนตอนเรียนปริญญาตรี แย้เรียนภาคภาษาไทยมาตลอด ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติเลย แต่การเรียนที่แสตมฟอร์ดต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกครั้งที่เข้าเรียนและได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ทำให้แย้มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเยอะเลยค่ะ 
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้และการนำปรับไปใช้งานได้หรือไม่
ช่วยได้มากเลยค่ะ อยากที่บอกว่ามหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดมีความเป็นนานาชาติสูงมาก แย้มีอิสระมากในการเรียนเนื่องจากอาจารย์ที่นี่ค่อนข้างเปิดกว้าง ปกติแย้เป็นคนนอนน้อยร่างกายและจิตใจเราต้องพร้อมด้วย แต่การเรียนที่นี่ทำให้แย้รู้สึกว่าอยากมาเข้าเรียนในทุกๆครั้ง โดยเฉพาะวิชาการตลาดที่แย้ให้ความสนใจมากๆเลยไม่อยากพลาดแม้แต้วินาทีเดียว
ช่วงเวลาประทับใจ ขณะศึกษาอยู่ที่แสตมฟอร์ด
การเรียนที่มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวการบริหารธุรกิจแล้ว อาจารย์ที่นี่ยังสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ นอกเหนือไปจากทฤษฎีในห้องเรียน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะการศึกษาในไทยส่วนใหญ่จะยึดติดกับการสอนทฤษฎีค่อนข้างเยอะจนไม่ได้นึกถึงว่าเด็กจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ยังไง ตั้งแต่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดแย้รู้สึกว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ได้เรียนรู้ถึงเรื่องระบบการจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและแนวทางเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับสากลมากขึ้น นอกจากนี้แย้ยังมีทั้งเพื่อนและเครือข่ายที่ดี ทำให้แย้ได้ร่วมเรียน ร่วมงาน และร่วมธุรกิจกับคนที่เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันค่ะ
วิธีการผ่อนคลายจากการทำงานควบคู่กับการเรียนอย่างไร
แย้เป็นคนโชคดี เป็นคนที่สนุกกับการกินมาก ทุกครั้งที่ทำงานเสร็จหรือเลิกเรียน แย้ชอบหาเวลาไปทานอาหารเย็นกับเพื่อน และตอนนี้แย้ก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
ผลงานปัจจุบัน
·         พิธีกรรายการ Everything จิงเกอเบล ทาง Modern 9
·         พิธีกรรายการ แฟชั่นบรรลือโลก
·         พิธีกรรายการ Turn On Beauty ทางช่อง PPTV
·         ภาพยนตร์เรื่อง Postcard from No Where
·         ดำเนินธุรกิจ บริษัท แย้มีเดีย จำกัด ผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ทั้งวีดีโอ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
·         ดำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร Oak Valley Wine Bar and Restaurant ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 101/1 (เข้าซอยประมาณ 800 เมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.stamford.edu/ หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟ้ซบุ๊ https://www.facebook.com/stamfordthailand

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ เทสโก้ โลตัส ร่วม “เทใจ...คืนสุข...สู่ประชาชน” ลดราคาสินค้ากว่า 5,000 รายการ สูงสุด 70%กระทรวงพาณิชย์ จับมือ เทสโก้ โลตัส ร่วม “เทใจ...คืนสุข...สู่ประชาชน”
ลดราคาสินค้ากว่า 5,000 รายการ สูงสุด 70%  

เทสโก้ โลตัส ร่วมสนองนโยบายรัฐบาล โดยส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา    เทสโก้ โลตัส ได้กระตุ้นต่อมความสุขผ่านแคมเปญช้อปหลุดโลก แคมเปญนาทีทอง แคมเปญคูปองเงินสดและในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ก็จะได้พบกับแคมเปญลดกระหน่ำ ที่ทำให้คนไทยซื้อของได้ในราคาลดสุดพิเศษ ทั้งนี้ คนไทยจะสุขยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม นี้ โดยร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ        “เทใจ...คืนสุข...สู่ประชาชน” ลดราคาสินค้าทุกแผนก รวมกว่า 5,000 รายการ มอบส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมกับได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกสินค้าไฮไลท์ เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% น้ำมันถั่วเหลือง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ กลุ่มเครื่องดื่ม สบู่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ มาลดราคาพิเศษ 


นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ได้เตรียมคืนความสุข กับสินค้าถูกสุดสุด 
1)      หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ซื้อ 1 แถมฟรี 1 หรือ ลดราคา 10-30%  
2)      หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ลดสูงสุด 30%
3)      หมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดราคา 20-50%
4)      หมวดสินค้าเครื่องนอนและเครื่องใช้ภายในบ้าน ลดสูงสุด 30%
5)      หมวดสินค้าของขวัญและของตกแต่งในช่วงเทศกาล ลดสูงสุด 70%
และเพื่อให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนสามารถเฉลิมฉลองได้อย่างสมบูรณ์จึงได้จัดรายการกระเช้าของขวัญ ในราคาเริ่มต้น เพียง 225 บาท พร้อมมอบบัตรของขวัญและเครดิตเงินคืน สูงสุด 30% พร้อมโปรโมชั่นผ่อนจ่ายด้วยการชำระดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 มกราคม 2558

เทสโก้ โลตัส ได้เตรียมพร้อมเต็มที่ที่จะคืนความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ เพื่อมอบความสุขให้ลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิม ที่เทสโก้ โลตัส กว่า 1,800 สาขา ทั่วประเทศ 

สูตรลับผิวพรรณสวยสดใสจากกากกาแฟ!!


 สาว ๆ คนไหนที่ชื่นชอบการสครับบำรุงผิวให้นวลเนียนสดใสอยู่เป็นประจำ เชื่อว่าจะต้องรู้จักกับกากกาแฟ กันอย่างแน่นอน แม้จะเป็นของที่เหลือทิ้งจากกระบวนการทำกาแฟสดแต่ก็มีคุณประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งนำมาสครับบำรุงผิวสวยหรือใส่กระถางต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงให้ต้นไม้แข็งแรงได้ด้วย สำหรับใครที่สนใจอยากรู้ว่าสครับจากกากกาแฟนี้จะมีวิธีการและดีกับผิวอย่างไรบ้างนั้น วันนี้กระปุกดอทคอมก็เรื่องเกี่ยวกับกากกาแฟมาฝากกันค่ะ

          สูตรลับผิวพรรณสวยสดใสจากกากกาแฟ : สาว ๆ ควรเลือกใช้กากกาแฟที่แห้งสะอาดและยังมีกลิ่นหอมจากกาแฟเจือจางอยู่ ไม่ควรเลือกกากกาแฟที่เก็บไว้นานมากจนเกินไป เพราะตัวกาแฟอาจเกิดเชื้อราได้ แนะนำว่าควรใช้สูตรสครับจากกากกาแฟให้หมดภายในครั้งเดียวแบบไม่ต้องเก็บไว้ใช้ในวันอื่น

        กากกาแฟ 1 ถ้วย + นมสด½  ถ้วย + น้ำผึ้ง ¼ ถ้วย

          ผสมทั้งหมดให้เข้ากันทั้งกากกาแฟ นมสดและน้ำผึ้ง แล้วนำมาขัดนวดวนเบา ๆ ลงบนผิวที่เปียกน้ำสักเล็กน้อย (เพื่อป้องกันไม่ให้แสบเมื่อถูนวดกับผิว) แล้วทาทิ้งไว้ประมาณ 20 – 30 นาที สูตรนี้ช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มของผิวให้ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น

        กากกาแฟ 1 ถ้วย + ขมิ้น 2 ช้อนโต๊ะ + โยเกิร์ต 1 ถ้วย

          เตรียมส่วนผสมทั้งหมดแล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นให้นวดลงบนผิวอย่างเบามือ ใช้ขัดผิวระหว่างอาบน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 15 – 30 นาที ทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง จะช่วยให้ผิวที่รอยสิว รอยจุดด่างดำหรือผิวหม่นหมองดูขาวสดใสขึ้นได้

       กากกาแฟขัดผิวสวย เห็นผลจริงได้มากน้อยแค่ไหน..

          จะสังเกตได้ว่าเมื่อสาว ๆ ทำการขัด นวดผิวด้วยกากกาแฟแล้วนั้น ผิวบริเวณที่ขัดจะดูนุ่ม เนียนและกระจ่างใสขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระและคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟนั้นจะไปทำหน้าที่กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวให้เปล่งปลั่ง รวมไปถึงยังช่วยดูดซับสารพิษและขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ดูเกลี้ยงเกลาขึ้นได้


          ดังนั้น หากสาว ๆ คนไหนอยากมีผิวสวยดูดีและเนียนใส กากกาแฟก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ :)

ที่มา kapook.com

แนะนำ คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์


รายละเอียดของคณะ 

คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านการจัดการศึกษาและการศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง

สาขาที่เปิดสอน 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาประถมศึกษา
สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ 

แนวทางการเรียนต่อ บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นบุคลกรทางการศึกษาทำงานทางด้านการแนะแนว งานโสตทัศนศึกษา งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประกอบอาชีพตามความสนใจของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อทางด้านปริญญาโทและปริญญาเอกได้

สถาบันที่เปิดสอน 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ที่มา
ที่มารูปภาพ http://www.oknation.net/blog/womenhaopengyou

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ads

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

bigeye

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Facebook

บทความ

รับข่าว