วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่!! ก.ค.ศ. เห็นชอบคนเก่งไร้ตั๋ว สอบครูผู้ช่วยได้ รับสมัคร 21-29 มี.ค.นี้


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานก.ค.ศ.เสนอ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ คือ 1. อนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย จากเดิมที่กำหนดว่า “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน” กำหนดใหม่เป็น “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่ตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ตามความจำเป็นในการใช้ครูของส่วนราชการ

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งจะใช้สำหรับสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ที่จะประกาศรับสมัครวันที่ 21-29 มีนาคม โดยปรับปรุงในประเด็นที่ เกี่ยวข้องจากการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้ 1 กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จากเดิม ที่กำหนดว่า” ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามาตรฐานตำแหน่งครบถ้วนในวันที่สมัคร” กำหนดใหม่เป็น “ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย” รวมถึงกำหนด การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน

“มตินี้สำคัญ เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการปรับแก้หลักเกณฑ์การรับสมัคร ให้คนที่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้ สามารถสมัครสอบแข่งขันจากเดิมที่ต้องมีใบอนุญาตฯ จึงจะสามารถสมัครได้ ซึ่งจะเริ่มประกาศรับสมัครในวันที่ 21 มีนาคม โดยสาขาที่ยังมีความต้องการจำนวนมากคือ สาขาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนั้นหากใครมีความรู้ความสามารถก็ขอให้มาสมัคร เพราะเราอยากได้คนเก่งมาเป็นครู เมื่อสอบแล้ว ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ได้ใบอนุญาตฯ ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนคุรุสภา”รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าว
ที่มา : มติชน

วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สามารถสอบบรรจุ 'ครูผู้ช่วย' ได้แล้ว


ก.ค.ศ.ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วย โดยจะเปิดรับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ประกาศรับสมัคร 21-29 มี.ค.นี้

วันนี้ (20มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ว่า ก.ค.ศ.มีมติปรับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2560 กรณีทั่วไป ซึ่งจะมีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 21 -29 มี.ค.นี้ โดยอนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย จากเดิมกำหนดว่า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เปลี่ยนเป็น กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า “เนื่องจาก สพฐ.ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบในวันที่ 21 -29 มี.ค.นี้ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถเข้ามาสมัครสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มีอัตราบรรจุจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่อยากเป็นข้าราชการครู แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เข้ามาสมัคร สอบแข่งขันเพื่อเป็นครูในครั้งนี้ หากสอบได้ก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย แต่จะต้องไปเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนดต่อไป”

ขอบคุณที่มา : dailynews

Lazada Birthday Sale มีข่าวดีมาบอก! เป่าเค้ก 5 ขวบกับน้องลาซ พร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษ 8% ที่ Lazada


วันนี้เรามีข่าวดีสุดพิเศษมาบอกกัน! ปีนี้ Lazada มีอายุครบ5ปี เขาเลยจัดสิ่งดีๆมาตอบแทนลูกค้าด้วย


โค้ดลับสำหรับวันเกิดที่เพื่อนๆจะต้องเข้าไปสะสมอักษรปริศนาวันละตัว จนถึงวันที่20 มีนาคมนี้รวมทั้งหมด 8 ตัว


พอจะทายกันได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง หากไม่ได้ไม่เป็นไรแค่คลิ๊ก  >>      ก็จะมีคำตอบที่ซ่อนอยู่ในแต่ละที่ แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาทางเรา จึงติดตามอักษรมาให้เพื่อนๆแล้วถึง 3 ตัวคือ S H H H H * * * เหลืออีกแค่ 3 ตัวก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 8% เมื่อช้อปครบ 2,000บาท และลดสูงสุดถึง 1,000 เลยทีเดียว โค้ตนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 21-23 มีนาคมนี้เท่านั้นนะ และมากกว่านั้นผู้ที่ช้อปผ่าน

แล้วอะไรบ้างที่น่าซื้อ…
คำถามแบบนี้ไม่ควรมีในโอกาศดีๆแบบนี้เลยนะ ง่ายๆลองหันไปดูในบ้านของเราสิว่ามีอะไรขาดหายไป หรืออยากซื้อเพิ่มบ้าง  แล้วเข้าไปที่ Lazada ทำเครื่องหมาย Wish list แล้วรอช้อปในวันที่21 มีนาคมนี้


น้องลาซเธอเตรียมสินค้าดีๆ กับดีลเด็ดๆ 5 ดีลต่อวันไม่ซ้ำกันมาเสนอเป็นทางเลือกหากคิดไม่ออกจริงๆว่าจะช้อปอะไร งานนี้ยังงัยก็ได้ชอบจนจุใจแน่ๆ นอกจากนั้นยังมีดีลอุ่นเเครื่องเตรียมพร้อม จัดหนักกับสินค้าเกรดพรีเมี่ยมมาลดราคาเดียว 555 บาท โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-20 มีนาคมนี้

หากใครที่ชื่นชอบสินค้าแบรด์ดังอย่างเช่น Sabina, Unilever, Loreal และ Philips เขาก็ขนมาเทให้เลือกแบบที่เรียกว่าเห็นอะไรก็ต้องหยิบใส่ตระกร้าอย่างละชิ้นสองชิ้นทีเดียว

อยากประหยัด ได้ของดีมีในโลก โดยเฉพาะกับการช้อปบน Dealcha!กับร้านค้าพันธมิตรดีๆ วันนี้ต้องขอตัวไปส่องสินค้าที่อยากได้ก่อน เดี๋ยวจะพลาดแย่งสินค้ากับเขาไม่ทัน  

ช้อปเลย >> Lazada พร้อม Cashback สูงสุด 5 %

'ป๋อง-กพล' ยอมเปิดใจถึง "น้องลูกเป็ด" ลูกชายคนแรกหลังปิดอยู่นาน


'ป๋อง-กพล' ยอมเปิดใจถึง "น้องลูกเป็ด" ลูกชายคนแรกหลังปิดอยู่นาน ในกองถ่ายรายการ “โจ๊กเกอร์ วาไรตี้ วาไรตี้จี้เส้น” ที่ สตูดิโอมนตรี 1-2 ลาดพร้าว 101


กพล ทองพลับ ชื่อเล่น อั๋น เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2510 ที่ จ.ชัยนาท เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ นักแสดง เป็นที่รู้จักในการดำเนินรายการประเภทผี เรื่องลึกลับ เช่นรายการวิทยุชื่อรายการ เดอะช๊อค รายการโทรทัศน์ คนอวดผี และ Shock Station นอกจากนั้นยังดำเนินรายการด้านกีฬาทางช่อง จีเอ็มเอ็ม สปอร์ต กพลเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
(รูปภาพไม่เกี่ยวข้องกับข่าว)

ที่มา : ข่าวสด,bloggang(gambo1317)

10 อันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2016รายงานข่าวจากต่างประเทศระบุว่า สกายแทร็กซ์ (Skytrax ) หน่วยงานวิจัยบริการการบินชั้นนำของอังกฤษ ได้ออกมาประกาศผลการจัดอันดับ  สายการบินที่ดีที่สุดประจำปี 2016 (2016 Skytrax World Airline Awards) โดยในปีนี้ สายการบิน Emirates จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครองแชมป์เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก ตามมาด้วย แชมป์เก่า กาตาร์ แอร์เวย์ส  และ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่เข้าวินมาเป็นอันดับที่ 3 ส่วนการบินไทยของเรานั้นขยับมาอยู่ในอันดับที่ 13 จากเดิมปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 19 ครับ

สำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ ใช้การลงคะแนนของผู้โดยสาร  18.9 ล้านคนใน 110 ประเทศทั่วโลก โดยมีเกณฑ์วัดที่ครบทุกอย่างตั้งแต่ ความสบายของเก้าอี้โดยสาร คุณภาพของอาหาร และอื่นๆ อีกมากมายรวมไปถึงความเป็นมิตรของพนักงานบนเครื่องอีกด้วย

สำหรับ 10 อันดับแรกของสายการบินที่ดีที่สุดในโลก จัดโดย สกายแทร็กซ์ (Skytrax ) นั้นมีดังนี้ครับ
10. ลุฟต์ฮันซา (เยอรมนี)
9. แควนตัส แอร์เวย์ส (ออสเตรเลีย)
8. เอวา แอร์ (ไต้หวัน)
7. เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (ตุรกี)
6. เอติฮัด แอร์เวย์ส (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
5. ออล นิปปอน แอร์เวย์ส (ญี่ปุ่น)
4. คาเธย์ แปซิฟิก (ฮ่องกง)
3. สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (สิงคโปร์)
2. กาตาร์ แอร์เวย์ส (กาตาร์)
1. เอมิเรตส์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

บทความที่น่าสนใจ

loading...

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/carousel/#c0084d

Facebook

บทความ

loading...