-
-

รับตรง (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) (ปอเนาะ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) (ปอเนาะ)
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.admissions.chula.ac.th/

รับตรง โครงการจุฬาฯ - ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท)
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.admissions.chula.ac.th/

ประกาศ!! รายละเอียดการสอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2560


ประกาศ คณะ / สาขาที่เปิดรับ ม.ขอนแก่น , ม.เครือข่าย 
และ รายละเอียดการสอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วที่ https://admissions.kku.ac.th


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอท.
สทศ.

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://admissions.kku.ac.th/

Update!! รับตรง ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.entrance.psu.ac.th/

รับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2560


ประกาศรับสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 837 คน 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


 ประกาศรับสมัครฯ [1.06 MB]
 หนังสือรับรองลำดับที่แผนการเรียน(เฉพาะโควตาเรียนดีชนบท) [58.29 KB]
 คำแนะนำสำหรับการใช้งานระบบรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560 [1.41 MB]

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.entry.ubu.ac.th/

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/carousel/#c0084d

ติดตามเราผ่าน Instagram ได้แล้ว!!

Facebook

นิยม

บทความ