ๅๅ
ประชาสัมพันธ์

รับข่าวสารง่ายๆ กับ LINE Official

เพิ่มเพื่อน

ธ.กรุงไทยจัดโรดโชว์รับสมัคร “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว 58”

ธ.กรุงไทยจัดโรดโชว์รับสมัคร “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว 58”
ธนาคารกรุงไทยแจ้งมาว่า ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ทางทีมงาน โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว จะจัดกิจกรรมโรดโชว์ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโอกาสศึกษาดูงาน Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย สัปดาห์ พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 3,000,000 บาทโดยจะจัดกิจกรรมโรคโชว์ไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้ ในวันที่ 18 ส.ค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 19 ส.ค. มหาวิทยาลัยบูรพา, 20 ส.ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 24 ส.ค. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 26 ส.ค. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 28 ส.ค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นักศึกษาหรือสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ในวันเวลาดังกล่าวได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2208-8676 หรือwww.bizethics.ktb.co.th และกดติดตามได้ที่  www.facebook.com/โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว


เอซ ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ โครงการ“เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” ปี 2

เอซ ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ
โครงการเอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2
สานต่อโครงการเพื่อสังคมและเยาวชนไทยตามปณิธานของเอซ
มอบทุนสนับสนุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (ที่ 2 จากขวา)  และมิสแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) มอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ให้กับผู้ชนะทั้งสามทีมจากการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2558 - บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ เอซกรุ๊ป หนึงในบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศผลทีมผู้ชนะทั้ง 3 ทีมจากกิจกรรม “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” หรือ “Enhancing Lives with ACE 2015” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในประเทศไทย ร่วมประกวดโครงการเพื่อสังคมที่มีแนวทางสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ เอซได้เพิ่มเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการที่ชนะการประกวดมูลค่ารวม 300,000 บาท ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเงินสนับสนุน 120,000 บาท ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากโครงการ “ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง” ซึ่งรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมี พร้อมจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 50 ท่านในตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แก่ชาวนาและกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษเพื่อการพัฒนาแปลงผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร เพื่อการจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ได้ต่อไป

ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเงินทุนสนับสนุน 100,000 บาท กับโครงการ “เอซจิตอาสาราชภัฏเชียงราย...อนุรักษ์ป่าไม้และสร้างฝายแม้วในแหล่งต้นน้ำปางขอน เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โครงการนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างฝายแม้วในแหล่งต้นน้ำปางขอนในจังหวัดเชียงราย เพื่อชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนไม่ให้ไหลเทลงในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ซึ่งส่งผลถึงการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณรอบฝายและฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มอย่างยั่งยืน

และทีมรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท ได้แก่ ทีมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโครงการ “Youth Love the Sea” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพชายฝั่งที่เสื่อมโทรม รวมถึงการสำรวจพื้นที่เป้าหมายและประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน

ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด  กล่าวว่า “พนักงานจิตอาสาภายใต้เครือบริษัทเอซในประเทศไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการคืนประโยชน์สู่สังคมไทยจากโครงการ เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 นี้ เรายังคงสานต่อปณิธานเพื่อสังคมของเอซผ่านโครงการจิตอาสาพร้อมเพิ่มเงินทุนสนับสนุนแผนงานของนักศึกษาที่ชนะการประกวดให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนมากขึ้นเป็นทวีคูณ เราขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีมในปีนี้ โดยโครงการที่ชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วยังคงสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อม และสังคมไทยของเรา” 

“การคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศในปีนี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจส่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้าระกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทีมผู้ชนะทั้งสามทีมได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม”

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กิจกรรมในปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปี 2557 ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมเอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคมในปีนี้ได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามทั้งทีมนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นร่วม 70% เทียบกับปีที่แล้ว ทั้งจากมหาวิทยาลัยที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดในปีที่แล้ว รวมถึงทีมจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนมาก นับเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความสำเร็จของโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งสามโครงการในปีที่ผ่านมาว่าสามารถสร้างความตระหนักรู้ทั้งในหมู่นักเรียนนักศึกษาและสังคมโดยรวม”  

“โครงการ เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคมปี 2 มุ่งสร้างความแตกต่างให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ด้อยโอกาสและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเอซได้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยมาเป็นปีที่สิบแล้ว ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดโครงการปีที่ 2 ติดต่อกันในด้านการมอบเงินทุนสนับสนุนแก่แผนงานของนักศึกษา เมื่อพิจารณาจากโครงการทั้งสามทีมในปีที่แล้วซึ่งได้ถูกนำมาดำเนินงานและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง จากโครงการของทีมผู้ชนะเลิศทั้งสามทีมในโครงการเอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2

นอกเหนือจากเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน ทีมผู้ชนะเลิศทั้งสามทีมจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับเอซในวัน “Global Day of Service” ประจำภูมิภาคของเอซในเดือนตุลาคม 2558

มาแล้ว!! MV "เชือกวิเศษ" โดยมี "ตัง" สารัช อยู่เย็น กองกลางทีมชาติไทย เป็นพระเอก MV


genie records ค่ายเพลงชื่อดัง ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง "เชือกวิเศษ" ของวงลาบานูน ตัวเต็ม ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 26 สิงหาคม 

โดยมี "ตัง" สารัช อยู่เย็น กองกลางทีมชาติไทย จากสโมสรเอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด รับบทบาทเป็นพระเอกเอ็มวีครั้งแรกในชีวิต คู่กับ "น้องอร" พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน ติดตามบทสรุปของเอ็มวีนี้กันได้เลย

ซึ่งหลังจากเอ็มวีตัวเต็มถูกเผยแพร่ออกมา แฟนบอลต่างชื่นชมความสามารถด้านการแสดงของ สารัช ที่ตีบทแตกกระจุย เข้าถึงอารมณ์ทุกฉาก ทั้ง สุข เศร้า ร้องไห้ และหลายคนแซวว่า สารัช น่าจะหันมาเอาดีในวงการบันเทิง

MV เชือกวิเศษ
LABANOON
อัลบั้ม N.E.W.S.
available on iTunes: https://itun.es/i6SH549
genie records , Mango

http://www.FB.com/Labanoon | http://www.genie-records.com
Instagram @Labanoonband

LABANOON
เมธี อรุณ - กีตาร์,ร้องนำ @metee_arun
อนันต์ สะมัน - เบส @ananlabanoon
ณัฐนนท์ ทองอ่อน - กลอง @maylabanoon


เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน

พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำ ให้เธอนั้น ลำบากใจ
ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย
ความอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทาง เป็นอย่างเดิม

ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว...

เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทน อยู่ตรงนี้ ให้ทรมาน

ขอบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
ฉันมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธอ ได้เท่านี้
อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่มีใคร มองเธอไม่ดี
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ ดีไม่พอ

(แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
เพราะชีวิต ที่เคยมีเธอ เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ)


Produced by พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์
Lyrics Directors : ขจรเดช พรมรักษา , Mango Team
Recorded at Grand's Studio
Sound Engineer : วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์ , อัครพงศ์ ศรีเกื้อกูล
Assistant Engineer : เสาวณีย์ ป้อมถาวร , พชร รัตนอรุณ , วสวัตติ์ หาญลำยวง 
Drum Technician : ประมวล ล้อเจริญ 

Mixed by Shane Edwards at Karma Sound studios 
Mastered by Ted Jensen at Sterling Sound, NY

Executive Producer : พูนศักดิ์ จตุระบุล , ขจรเดช พรมรักษา
Mango : โป โปษยะนุกูล , สุรชัย พรพิมานแมน , อภิชาติ พรมรักษา , พูนศักดิ์ จตุระบุล , เหนือวงศ์ , ขจรเดช พรมรักษา , วิรชา ดาวฉาย


♪ Download on iTunes : $0.69 Buy https://itun.es/i6SH549


ที่มา มติชน ,youtube

15 “พรมแดนระหว่างประเทศ” ที่แสดงความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจน

ภาพที่น่าประหลาดใจเหล่านี้ เป็นภาพของ “ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ” ที่ถูกแบ่งโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างระดับของการพัฒนาวัฒนธรรมและอื่นๆ อีกมากมาย1.เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา


ซานดิเอโกด้านซ้าย และตีฮัวนาทางด้านขวา


ทั้งสองประเทศยังมีเน็ตวอลเลย์บอล ที่เป็นเหมือนกับชายแดน2.เยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก3.สวีเดน และนอร์เวย์


เส้นทางที่เต็มไปด้วยหิมะที่สวยงามทำหน้าที่เป็นพรมแดนระหว่างสวีเดนและนอร์เวย์4.เฮติ และสาธารณรัฐโดมินิกัน


พวกเขาทั้งสองมีความแตกต่างมากมายในโครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐโดมินิกันมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในขณะที่มีการทำลายป่าอย่างมากในประเทศเฮติ


5.สวีเดน และเดนมาร์ก6.บราซิล, ปารากวัยและอาร์เจนตินา


พื้นที่สามชายแดนระหว่างทั้งสามประเทศจะเรียกว่า Triple Frontier


7.ประเทศโปแลนด์และยูเครน


ในปี 2012, พื้นที่ชายแดนได้รับการตกแต่งด้วยศิลปะรูปปลาในช่วงเทศกาลศิลปะบนพื้นดิน


8.เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม


นักท่องเที่ยวบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำซากที่จได้ะอยู่ในทั้งสามประเทศในเวลาเดียวกัน


9.จีนและมาเก๊า


สะพานดอกบัวทำหน้าที่เป็นชายแดนระหว่างมาเก๊าและจีน


10. ออสเตรีย, ฮังการีและสโลวาเกีย11.โปรตุเกส และสเปน


ลวดสลิงที่ยาว 2,362 ฟุต นับเป็นพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศ


12.แคนาดา และสหรัฐอเมริกา


ทั้งสองประเทศที่มีพรมแดนระหว่างประเทศที่ยาวที่สุดในโลก


13.บราซิล และโบลิเวีย


ภาพถ่ายทางอากาศถูกถ่ายโดยองค์การนาซ่า เส้นเขตแดนนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระดับของการพัฒนา


14.เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม15.มองโกเลีย และจีน


รุปปั้นไดโนเสาร์สูง 80 เมตร ที่บริเวณชายแดนที่มา : wittyfeed , talulok

เตรียมตัวให้พร้อม แสตมฟอร์ดจะนำคุณไป เจาะลึกเคล็ดลับการตลาดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับ “อิชิตัน”เตรียมตัวให้พร้อม  แสตมฟอร์ดจะนำคุณไป
เจาะลึกเคล็ดลับการตลาดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับ อิชิตัน
วันเสาร์ที่: 25 กรกฎาคม 2558  / สถานที่: Stamford International University, Bangkok campus

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาเขตกรุงเทพ Stamford Signature M.B.A.  ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมฟังการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทำตลาดของแบรนด์ดังระดับตำนานที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีจาก คุณธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม อิชิตัน”  ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดวิทยาเขตกรุงเทพ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหา และแบ่งปันวิถีการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบอิชิตันได้ที่นี่เท่านั้น Stamford Signature M.B.A.   ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมจองสิทธิ์สมัครสอบวัดพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ M.B.A. ล่วงหน้าได้โดยนำรหัส STU201 ไปชำระเงินค่าสมัครสอบราคาพิเศษ เพียง 500 บาท (จากราคาปกติ 1,000 บาท) ที่เคาน์เตอร์เชอร์วิส ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  Stamford สนับสนุนทันทีค่าเล่าเรียน 10,000 บาท เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร M.B.A. กับเราในวันงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสำรองที่นั่งได้โดย ติดต่อ: ยุ้ย: 090-198-5798   Line ID: Kesinee_stiu
เนย: 090-198-5803   Line ID: Stamford_pg
Agenda:

เวลา
รายละเอียด
09:30-10:00 น.
ลงทะเบียน
10:00-10:30 น.
Signature M.B.A. – Program Review
10:30-11:45 น.
เจาะลึกเคล็ดลับกลยุทธ์การตลาด แบบมันส์ มันส์ ตามวิถี อิชิตัน
11:45-12:00 น.
ช่วงถาม-ตอบ
12:00-13:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00 น.
สอบวัดพื้นฐานความรู้
(M.B.A. Admission Assessment Test)
14:00-15:00 น.
Interview & Meet with program counselorสนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์ด้านล่าง

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Advertisement

Facebook

บทความ

รับข่าว